ULTRASEAL XT HYDRO – Composite lỏng nhất, thích hợp trám bít hố rãnh, che màu kim loại.

Là loại composite lỏng nhất trong tất cả các composite lỏng ưa nước, UltraSeal XT hydro dễ dàng len lỏi và lấp đầy những khe rãnh nhỏ trên răng. Rất phù hợp để trám bít hố rãnh, trám phòng ngừa sâu săng và che màu kim loại cho veneer sứ.. QUY TRÌNH SỬ DỤNG ĐƠNContinue reading “ULTRASEAL XT HYDRO – Composite lỏng nhất, thích hợp trám bít hố rãnh, che màu kim loại.”