DENTIN SEALANT – Chất giảm ê buốt khi mài cùi

Dentin Sealant là loại resin có khối lượng phân tử caotrong dung môi hữu cơ dễ bay hơi, không xảy ra hiện tượng Polyme hóa, tương thích sinh học. ĐẶC ĐIỂM – CHỈ ĐỊNH – Dentin Sealant được chỉ định để bít các lỗ ngà giúp tránh tiếp xúc với các chất keo, acids, cementContinue reading “DENTIN SEALANT – Chất giảm ê buốt khi mài cùi”