OPALDAM & OPALDAM GREEN – Chất cách ly nướu.

Opaldam là chất nhựa quang trùng hợp đặc biệt, có thể cách ly hoàn toàn nướu và răng khi tẩy trắng.Màu xanh hoặc trắng, dễ dàng phân biệt với nướu. CÁCH DÙNG Bước 1: Tạo 1 lớp rào chắn bảo vệ nướu rộng 4-6mm. Phủ 1 lớp rộng 0.5mm lên vùng cổ răng. Phủ chấtContinue reading “OPALDAM & OPALDAM GREEN – Chất cách ly nướu.”