HỘI THẢO: “NỘI NHA THEO CẤU TRÚC GIẢI PHẪU RĂNG”

CƠ HỘI GẶP GỠ GIÁO SƯ, BS. MARTIN TROPE – MỘT CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI TRONG LĨNH VỰC ĐIỀU TRỊ NỘI NHA NỘI DUNG HỘI THẢO Xu hướng của thế giới đang hướng đến điều tri nội nha theo concept “xâm lấn tối thiểu” nhằm hướng đến kết quả điều trị nộiContinue reading “HỘI THẢO: “NỘI NHA THEO CẤU TRÚC GIẢI PHẪU RĂNG””

Uveneer – Khuôn đắp mặt răng thẩm mỹ

Uveneer Là một hệ thống khuôn đắp mặt răng xâm lấn tối thiểu, tạo ra veneers composite trực tiếp tuyệt đẹp với hình dạng có thể dự đoán & cân xứng. Tất cả chỉ trong một lần hẹn